Aktuális képzéseink:
Felnőttképzési engedély számunk: E-000343/2014


 

 
Bruttó Conto Könyvelőiroda Kft. www.bruttoconto.hu


 

   www.prosec.hu

 Az elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés gyakorlati helyszínét folyamatosan biztosítja

MASCO Kft.

 Megnyitás: tn_masco_logo.jpg

Cégismertető

A PRO-SEC Kiadói, Oktatói és Szervező Kft. tevékenységi körei közé tartozik a felnőtt- és egyéb oktatás, melyet Társaságunk 1992 óta végez. Ennek alapján közel 20 éve foglalkozunk a felnőttképzés területén oktatással, könyvek, kiadványok gondozásával, terjesztésével, vagyonvédelmi-, bűn- és balesetvédelmi rendezvények szervezésével, lebonyolításával, valamint komoly szerepet vállalunk a Gyermekek biztonságos közlekedésre való nevelése c. program eredményes terjesztésében. Komplex szolgáltatásként irányelvek, tanulmányok készítésében is szerepet vállaltunk az elmúlt évek során. 

Cégünk oktatási tevékenysége  2001. óta az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszer alapján,  2003. április 2-től intézmény-akkreditáció alapján került lebonyolításra. A Felnőttképzési Törvény módosításával 2014. május 19-től Felnőttképzési engedészámmal rendelkezünk E-000343/2014., mely alapján a nyilvántartásba vett képzések lebonyolítását ajánljuk partnereink részére. Ennek keretén belül természetes célkitűzésként fogalmazódott meg, hogy a PRO-SEC Kft. oktatási szolgáltatása tervszerűen lebonyolítható legyen, megrendelőink számára magas színvonalú szolgáltatás nyújtását biztosítjuk.
A PRO-SEC Kft-n belül a felnőttképzési tevékenység magas szintű lebonyolításáért, illetve szakmai megfelelőségéért az Oktatási Igazgatóság felel, mely az ügyvezető, valamint két szakmai vezető irányításával, 1 fő oktatási asszisztens, 5 fő oktatásszervező és további közel 20 fő helyi képviselő közreműködésével látja el feladatát az ország egész területén. Az ország valamennyi megyéjében rendelkezünk a Cégbíróság által bejegyzett fióktelephellyel. Helyi képviselőink hétfőtől-péntekig az adott városban működő ügyfélszolgálati irodáinkban fogadják és látják el információval a Társaságunk által meghirdetett képzésekre jelentkezőket.
Az oktatási tevékenységünk fő profilja az OKJ-s képzési területen belül pld. az alábbiakra terjed ki: Személy- és vagyonőr, Fegyveres biztonsági őr, Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő, Elektronikai műszerész,  Biztonságszervező Tűzvédelmi előadó, főelőadó, Katasztrófavédelmi előadó, Munkavédelmitechnikus,Közterületfelügyelő,Raktáros, Virágkötő, Tisztítás-technológiai szakmunkás, Targoncavezető, Emelőgép-kezelő, Földmunkagép-kezelő, Útépítő. Hatósági jellegű, illetve szakvizsgával végződő képzéseink a teljesség igénye nélkül: Önjáró emelő-, és rakodógépek vezetésére vonatkozó hatósági jogosítvány megszerzésére irányuló vizsga, tűzvédelmi szakvizsga (5 féle), gépjárművezetői továbbképzések, továbbá rendeletben előírt kötelező továbbképzések a Személy- és Vagyonvédelmi Magánnyomozói Szakmai Kamarában regisztrált mérnökök számára.Igény szerint speciális képzéseket, továbbképzéseket (tűzvédelmi szakvizsgák, bankbiztonsági, kórházvédelem, stb.) is szervezünk. A felsorolt tanfolyamaink, tréningjeink, továbbképzéseink rendszeressé váltak, az általunk kibocsátott hallgatók az életben kikerülve értéket képviselnek, továbbra is növelve cégünk jó szakmai hírét.

Szolgáltatásaink és termékeink a mai napig keresettek, elvünk a megbízhatóság, a szakmaiság és a szakma iránti elkötelezettség legjobb tudásunk szerinti megtartása, megtartatása. Ezt bizonyítja az elmúlt közel húsz év piacon való érvényesülésünk, az egész országra kiterjedő képzési koncepciónk megbízóink és hallgatóink általi elfogadása.
A tanfolyamok egy részéhez saját gondozásban megjelent szakkönyveink állnak rendelkezésre, melyeket mind a képzésben résztvevő hallgatóink, mind más felnőttképzési intézmények is rendszeresen használnak oktatási anyagként. Szakképzéseink köre folyamatosan bővül, igazodva a felnőttképzési piac igényeihez. Helyi képviselőink bevonásával rendszeresen elemezzük, értékeljük az adott régió munkaerőpiaci helyzetét, a következetések levonásával szakképzéseink körét ennek figyelembe vételével bővítjük.
Több multinacionális és állami szerv megrendelését is magunkénak tudhatjuk, melyek közül kiemelkedik a Tesco Globál Áruházak Zrt., akivel határozatlan idejű reprezentatív szerződéssel bírunka Magyarország területén található Tesco Áruházak részére történő Targoncavezető OKJ + hatósági vizsga, illetve az Emelőgépkezelő OKJ vizsga megszerzésére irányuló szakmai képzések lebonyolítása tárgyában. Ezen megbízásoknak köszönhetően bátran mondhatjuk, hogy Társaságunk országos oktatásigazgatási hálózattal rendelkezik fenti szakmák minőségi oktatására kiválóan alkalmas szakemberekkel, akik magas szintű elméleti ismeretekkel és a szakterületükön megszerzett gyakorlati jártasságokkal, készségekkel és képességekkel rendelkeznek, naprakészen ismerve a szakma speciális területeit, feladatait, esetleges problémáit.
Munkánk során a tanfolyamokat igénybevevő szervezet három kategóriába sorolhatóak. Képzéseinken résztvevő hallgatóink 50%-a gazdasági szervezet által történt megrendelés alapján, 40%-a egyéni képzés megszervezése alapján, 10%-a pedig különféle munkaügyi központok megrendelése alapján kerül lebonyolításra.
A PRO-SEC Kft. filozófiája alapján az önszervezésű tanfolyamokat kiemelten kezeljük, igyekszünk minél nagyobb és hatékonyabb hirdetési eszközök bevonásával jelentős számú hallgatót bevonni képzéseinkbe, amelyek adott esetben a szakma területén jelentkező speciális képzések. Képzéseink iránt érdeklődők számára, előzetes tudásszintjük felmérését követően  személyre szóló árképzéssel tudjuk segíteni tervezett kompetenciáik fejlesztését. Oktatóink szükség esetén a képzés ideje alatti, tanórákon felüli egyedi konzultációkat is módszerként alkalmazzák a sikeres végkimenet érdekében.
Társaságunk messzemenően szem előtt tartja azt a célkitűzését mely szerint szakképzéseink célja legyen a gazdaság érdekeivel való találkozás, az esetleges munkanélküli hallgatóink visszaillesztése a munka világába, illetve speciális munkahelymegtartó képzéseink segítségével a munkahely megőrzésének biztosítása. Gyakorlati képzéseink során arra törekszünk, hogy olyan cégeket keressünk, illetve kérjünk fel a gyakorlat lebonyolítására, melyek a későbbiekben alkalmazzák is a sikeresen végzett hallgatókat. Az elmúlt húsz év során szerzett kapcsolati tőkénk segítségével nagy számban tudunk segítséget nyújtani végzett hallgatóink munkahelyhez történő segítéséhez.
Tagjai vagyunk a AFIOE, MBSZ és a VOSZ Vagyonvédelmi tagozatának, ahol aktívan részt veszünk a szervezetek munkájában, a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint törvénytervezet véleményezések területén.
Minőségirányítási rendszerünk (MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint) egyik legfőbb célkitűzése, hogy vevőink, megrendelőink igényei teljes körűen kielégítésre kerüljenek. Ebből természetesen végzett hallgatóink sem maradhatnak ki. Vevőszolgálati tevékenységünk központi eleme a képzésben résztvevők elégedettségének mérése, melyet a képzés ideje alatt több alkalommal is mérünk és a kapott információkat felhasználjuk a minőség folyamatos fejlesztésére.

Az elégedettségmérések során megkérdezzük a résztvevők véleményét a képzésről, a szervezésről, lebonyolításról, valamint igényeljük a megkérdezettek javaslatait. Felmérjük a résztvevők véleményét a képzés tartalmi összetételéről, felépítéséről, valamint arról is, hogy elégséges és szükséges-e mindaz, amit magába foglalt a tanulmányuk. Az elhelyezkedés vizsgálatának felmérése során, a végzett résztvevők esetében a képzést követő három hónap, illetve egy év eltelte után kérjük a kérdőívek kitöltését, amely alapján tájékozódunk elhelyezkedési lehetőségeikről, tapasztalataikról.
A kérdőíves felméréseket minden esetben összegezzük, elemezzük az eredményeit. A véleményekből leszűrhető tanulságokat, illetve javaslatokat felhasználjuk a képzési program fejlesztése, felülvizsgálata és későbbi megvalósítása során. Fentieknek köszönhetően nyomon kísérhetjük hallgatóinkat, és egyfajta monitoring szolgáltatással saját tapasztalatainkat is bővíthetjük. Végzett diákjaink a tanfolyamot követően bármikor felkereshetik irodáinkat, ahol segítséget is kérhetnek az álláskeresésben. Ezek alapján igyekszünk több végzett diákunk elhelyezésében közreműködni.
Felnőttképzési nyilvántartásunkban szereplő képzéseink számát folyamatosan bővítjük, amely alapján jövőre vonatkozó terveink között szerepel, hogy hallgatóink részére minél több olyan szakmai képzést biztosítsunk, melyekkel helyt tudnak állni a munkaerőpiacon. Versenyképességünk fő tényezőjeként érvényesíteni kívánjuk a kisvállalkozásokra jellemző mozgékonyságot és rugalmasságot a megbízói igényekhez történő gyors, esetenkénti azonnali alkalmazkodást, illetve a kedvező vállalkozási díjakat.
Középtávú célkitűzésünk az elmúlt időszak szakmai tapasztalatai és a jövőben bekövetkező jogszabályi változások ismeretében egy vizsgacentrum létrehozása, annak érdekében, hogy a PRO-SEC Kft. hivatalosan vizsgaszervező intézménnyé válhasson és egyebek között az általunk megszervezett tanfolyamok hallgatóit magunk legyünk képesek vizsgáztatni. Ennek köszönhetően komplett szolgáltatás nyújtása válik majd lehetővé, hiszen a hallgató a jelentkezésétől fogva, a tanfolyamon való részvételen át, egészen a vizsgáztatásig a PRO-SEC Kft-vel áll majd kapcsolatban, ezt követően pedig akár munkakapcsolatot is kialakíthat Társaságunkkal.
A PRO-SEC Kft. legfőbb célkitűzése jelenleg az, hogy a megrendelők részére messzemenően bizonyíthassuk Társaságunk megfelelőségét és magas színvonalú felnőttképzési szolgáltatás nyújtásával lehetőségünk legyen megtartani ezeknek a megrendelőknek a további bizalmát, és kivívni az új megrendelőkét.
Bízunk abban, hogy akár régi, akár új megrendelőink körében üdvözölhetjük Önt/Önöket, és felkeltettük érdeklődését felnőttképzési tevékenységünk iránt. Kérjük, keressenek minket, hogy személyesen dolgozhassuk ki a további együttműködés alapjait. Budapesti és vidéki irodáink is készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

Budapest, 2014. május 20.

PETERDINÉ ÁRVA ILONA
ügyvezető

 

MARSI PÁL
oktatásszakmai és területfejlesztési igazgató


< Vissza | nyomtatás nyomtatás