Aktuális képzéseink:
Felnőttképzési engedély számunk: E-000343/2014


 

 
Bruttó Conto Könyvelőiroda Kft. www.bruttoconto.hu


 

   www.prosec.hu

 Az elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés gyakorlati helyszínét folyamatosan biztosítja

MASCO Kft.

 Megnyitás: tn_masco_logo.jpg

GKI továbbképzés

GKITOVÁBBKÉPZÉS

Országszerte

 

Képzésbe való bekapcsolódás feltétele

Közúton történő járművezetéshez GKI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSI KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE KÖTELEZETT:

C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E kategóriájú - vagy ezekkel egyenértékűnek elismert - vezetői engedéllyel rendelkező gépkocsivezető

a) az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül,

b) ha alapképesítés megszerzésére nem kötelezett

ba) a D1, D1+E, D, D+E kategóriájú jármű esetében a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. mellékletének A. részében meghatározott

nemzetközi autóbuszvezetői szolgáltató képesítés alapján kiadott igazolvány érvényességéig,

de legfeljebb 2013. szeptember 10-éig,

bb) a C1, C1+E, C, C+E kategóriájú jármű esetében a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. mellékletének A. részében meghatározott

nemzetközi árufuvarozói szolgáltató képesítés alapján kiadott igazolvány érvényességéig,

de legfeljebb 2014. szeptember 10-éig

A képzés moduljai

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés * Előírások alkalmazása *

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika * Konzultáció *

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen

A tanfolyam tervezett időtartama és óraszáma

Autóbusz- vagy tehergépkocsi-vezető továbbképzés óraszáma mindösszesen: 35 óra

Elméleti óraszám: 33 óra, gyakorlati óraszám: 2 óra

Autóbuszvezető és tehergépkocsi-vezető összevont továbbképzés óraszáma mindösszesen: 45 óra

Elméleti óraszám: 43 óra, gyakorlati óraszám: 2 óra

Kiegészítő autóbuszvezető továbbképzés (érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában)

Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői továbbképzés (érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában)

óraszáma mindösszesen: 17 óra

Elméleti óraszám: 15 óra, gyakorlati óraszám: 2 óra

Képzés időbeosztása

igazodva az egyéni, speciális megrendelői igényekhez

tanfolyami díjak

Igényelt szolgáltatás díja

Képzési+ vizsgadíj

GKI kártya díja

Autóbuszvezető továbbképzés

70 000,- Ft

9 900,- Ft

Autóbuszvezető és tehergépkocsi-vezető összevont továbbképzés

92 000,- Ft

9 900,- Ft

Tehergépkocsi-vezető továbbképzés

70 000,- Ft

9 900,- Ft

Kiegészítő autóbuszvezető továbbképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában

50 000,- Ft

9 900,- Ft

Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői továbbképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában

50 000,- Ft

9 900,- Ft

 

Részletfizetési lehetőséget fenti tanfolyamok mindegyikére biztosítunk!

 

Érdeklődni lehet telefonon, illetve személyesen * PRO-SEC Kft. Ügyfélszolgálat 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 24. *  06 (1) 316 2890 * 06 (20) 915 2402 * 06 (20) 967 5481

 


< Vissza | nyomtatás nyomtatás