Aktuális képzéseink:
Felnőttképzési engedély számunk: E-000343/2014


 

 
Bruttó Conto Könyvelőiroda Kft. www.bruttoconto.hu


 

   www.prosec.hu

 Az elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés gyakorlati helyszínét folyamatosan biztosítja

MASCO Kft.

 Megnyitás: tn_masco_logo.jpg

Tanfolyamaink

Általános tájékoztató

A jelentkezési határidő: minden képzés esetében folyamatos!

Jelentkezési lap beszerezhető:


A kitöltött Jelentkezési lapot aláírva ügyfélszolgálatunkra kell eljuttatni. A Jelentkezési laphoz az előképzettséget igazoló bizonyítványok eredeti példányát kérjük bemutatni vagy másolatát mellékelni. A tanfolyamokra a törvény által előírt belépési szintek:

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes esetekben a képzéshez előírt szakmai alkalmassági vagy egészségügyi alkalmassági feltétel szükséges. Igény szerint a szakmai/egészségügyi alkalmassági vizsgálatot térítés ellenében elvégeztetjük. Csoportos jelentkezés esetén tanfolyamaink - külön szerződésben rögzítve - kihelyezett formában is igényelhetőek. Külön felhívjuk figyelmét az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítések megszerzésének elsődleges fontosságára. Cégünk 2014. május 19. óta felnőttképzési engedéllyel rendelkezik (E-000343/2014).

Visszaigazolás

A tanfolyam indítása előtt 10 munkanappal a megrendelő cég, illetve - egyéni jelentkezés esetén - a hallgató a jelentkezési lapon megadott címen értesítést kap.
A visszaigazolásban tájékoztatást adunk a tanfolyam pontos kezdési időpontjáról, időbeosztásáról, helyszínéről és megküldjük a részvételi díjról szóló számlát.
Munkatársaink a képzés pontos elindítását csak a megfelelő csoportlétszám esetében tudják teljesíteni!

Tanfolyami díjak

A részvételi díj magában foglalja a tanfolyam teljes költségét, beleértve a tankönyvek, jegyzetek és vizsgáztatás árát is.

A befizetések

Szerződés szerint egy összegben készpénzben, vagy átutalással, egyéni vagy munkáltatói befizetéssel a tanfolyam visszaigazolását követően.
Részletfizetési kedvezmény igényelhető egyénileg jelentkezett hallgatók részére, melynek feltételeiről a tanfolyam szervezője ad bővebb felvilágosítást.
Egyéb feltételek esetén a végzett szolgáltatás szerződésben kikötött fizetési feltételei szerint kell eljárni.

Kedvezmények

 A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk:


Felnőttképzésről általában

A felnőttképzés előtérbe kerülésének hazai oka, hogy a piacgazdaság felértékeli a magasan kvalifikált munkaerőt. Korunk technikai-technológiai fejlődése, az emberek megváltozott életritmusa megköveteli, hogy valamennyi generáció körében életformává váljon a tanulás és kötelező oktatásról egyre inkább a folyamatos önképzésre helyeződjön a hangsúly.
Cél egy olyan képzettségi-szakképzettségi szint elérése, amely a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át viszonylag biztonságos foglalkoztatási (illetve tanulási) feltételt biztosít.

Pro-Sec Kft.
Felnőttképzési engedély száma: E-000343/2014.
Adószám: 10792034-2-41


< Vissza | nyomtatás nyomtatás