Általános információk

Általános információk


 

Jelentkezési lap letöltése - szakmai képzés/userfiles/files/Jelentkez%C3%A9si%20lap.doc

Jelentkezési lap letöltése - hatósági képzés/userfiles/files/Jelentkez%C3%A9si%20lap_hat%C3%B3s%C3%A1gi.doc

Telefon: 06 1 392 4160 * 06 1 392 4831 * 06 30 842 7572 * 06 30 269 5346 * 06 30 942 3696 * 06 30 842 7579

A jelentkezési határidő: minden képzés esetében folyamatos!

Jelentkezési lap beszerezhető:

 • Személyesen az ügyfélszolgálaton
 • Levélben: 1043 Budapest, Csányi László u. 34. 
 • E-mail: peterdi@pro-sec.hu
 • Inteneten: a www.pro-sec.hu honlapról tölthető le (Általános tájékoztató menüpont alatt)


A kitöltött Jelentkezési lapot aláírva ügyfélszolgálatunkra kell eljuttatni. A Jelentkezési laphoz az előképzettséget igazoló bizonyítványok eredeti példányát kérjük bemutatni vagy másolatát mellékelni. A tanfolyamokra a törvény által előírt belépési szintek:

 • 8 általános
 • szakmunkás, vagy
 • középfokú iskolai végzettség,
 • az emelt szintű képzésekre a rendeletekben előírt megfelelő szintű és gyakorlati idejű előképzettséggel vagy főiskolai, egyetemi oklevél bemutatásával lehet jelentkezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes esetekben a képzéshez előírt szakmai alkalmassági vagy egészségügyi alkalmassági feltétel szükséges. Igény szerint a szakmai/egészségügyi alkalmassági vizsgálatot térítés ellenében elvégeztetjük.

Csoportos jelentkezés esetén tanfolyamaink - külön szerződésben rögzítve - kihelyezett formában is igényelhetőek.

2021. január 1-től az Országos Képzési Jegyzék megszűnt, helyét az ún. szakmajegyzék vette át. Cégünk az új felnőttképzési tevékenységekhez szükséges engedélyek alapján végzi tevékenységét, az alábbi nyilvántartási számokon: B/2020/000120, E/2020/000358

Visszaigazolás

A tanfolyam indítása előtt 10 munkanappal a megrendelő cég, illetve - egyéni jelentkezés esetén - a hallgató a jelentkezési lapon megadott címen értesítést kap. 
A visszaigazolásban tájékoztatást adunk a tanfolyam pontos kezdési időpontjáról, időbeosztásáról, helyszínéről és megküldjük a részvételi díjról szóló számlát.
Munkatársaink a képzés pontos elindítását csak a megfelelő csoportlétszám esetében tudják teljesíteni!

Tanfolyami díjak

A részvételi díj magában foglalja a tanfolyam költségét, beleértve a tankönyvek, jegyzetek költségét is. Az új felnőttképzési rendszer szerint a képesítő vizsga díja a vizsgaszervező intézménynek közvetlenül fizetendő majd!

A befizetések

Szerződés szerint egy összegben készpénzben, vagy átutalással, egyéni vagy munkáltatói befizetéssel a tanfolyam visszaigazolását követően.
Részletfizetési kedvezmény igényelhető egyénileg jelentkezett hallgatók részére, melynek feltételeiről a tanfolyam szervezője ad bővebb felvilágosítást.
Egyéb feltételek esetén a végzett szolgáltatás szerződésben kikötött fizetési feltételei szerint kell eljárni.

Kedvezmények

 • Szakmai képzéseink az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény alapján áfa-mentesek.
 • Egyéni hallgatók részére részletfizetési lehetőség.
 • Céges megrendelőink saját dolgozóik képzését elszámolhatják a szakképzési hozzájárulás terhére.
   

 A képzés eredményességét, a munkavállalás-munkahelykeresés sikerét, vagy a betöltött állásban való eredményesebb munkát szolgáló felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásunk:

 • Előzetes tudásszint-felmérés
 • Elhelyezkedési tanácsadás


Felnőttképzésről általában

A felnőttképzés előtérbe kerülésének hazai oka, hogy a piacgazdaság felértékeli a magasan kvalifikált munkaerőt. Korunk technikai-technológiai fejlődése, az emberek megváltozott életritmusa megköveteli, hogy valamennyi generáció körében életformává váljon a tanulás és kötelező oktatásról egyre inkább a folyamatos önképzésre helyeződjön a hangsúly.
Cél egy olyan képzettségi-szakképzettségi szint elérése, amely a munkavállaló felnőttek számára az egész életpályán át viszonylag biztonságos foglalkoztatási (illetve tanulási) feltételt biztosít.

Adatkezelési tájékoztató

 • Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás
 • Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke
 • Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének napjától a Felnőttképzési szerződéskötés napjáig, illetve visszavonásig.
 • Adatok köre: Jelentkezési lapon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével kapcsolatosak. 

 

Pro-Sec Kft. 
Felnőttképzési engedély száma: E-000343/2014., B/2020/000120, E/2020/000358

Adószám: 10792034-2-41