pro sec logo

Támogatás

TÁMOGATÁS

Pályázat .

VEKOP-8.3.2-18-2018-00117

A PRO-SEC KFT. GYAKORNOKI PROGRAMJA BUDAPESTEN

A kedvezményezett neve: PRO-SEC Kiadói, Oktatói és Szervező Kft.

A projekt címe: A Pro-Sec Kft. gyakornoki programja Budapesten

A szerződött támogatás összege: 4.456.000,- Ft

A támogatás mértéke: 80%

Vissza nem térítendő támogatás összege: 3.564.800,- Ft

A projekt tartalmának bemutatása: Magyarország Kormányának felhívása a gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez, a munkáltatók, elsősorban a KKV-k részére a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek kompenzálása (gyakornokok bére, vállalti mentor díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása)

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok munkaerő-piaci integrációját. Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, ezáltal munkerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk.

A projekt befejezési dátuma: 2021.05.19.

Projekt azonosító száma: VEKOP-8.3.2-18-2018-00117

szechenyi palyazat