Ismerjen meg minket közelebbről

MIVEL
FOGLALKOZUNK?

A PRO-SEC Kiadói, Oktatói és Szervező Kft. tevékenységi körei közé tartozik a felnőtt- és egyéb oktatás, melyet Társaságunk 1992 óta végez. Ennek alapján több mint 29 éve foglalkozunk a felnőttképzés területén oktatással, könyvek, kiadványok gondozásával, terjesztésével, vagyonvédelmi-, bűn- és balesetvédelmi rendezvények szervezésével, lebonyolításával, valamint komoly szerepet vállalunk a „Gyermekek biztonságos közlekedésre való nevelése” c. program eredményes terjesztésében. Komplex szolgáltatásként irányelvek, tanulmányok készítésében is szerepet vállaltunk az elmúlt évek során.

Engedélyünk, mely szerint a képzési tevékenységet végezhetjük, a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott E/2020/000358, B/2020/000120 nyilvántartási számon szerepel. Ennek alapján jelenleg szakmai képzések és hatósági képzések szervezésére vagyunk jogosultak, különféle ágazatokban. A szakmai képzéseken túl végzünk hatósági jellegű képzéseket is, amelyek a gépkezelői és a tűzvédelmi szakterületekhez kapcsolódnak. 

Társaságunk 14 megyében rendelkezik kapcsolattartásra kijelölt kollégákkal, ezzel is lefedve Magyarország területén a képzési területet. Képzési lehetőségeink többek között Komárom-Esztergom, Békés, Borsod, Hajdú-Bihar, Nógrád, Szabocs-Szatmár-Bereg, Somogy, Baranya, Heves, Bács-Kiskun, Tolna, Győr-Moson-Sopron, Pest megyében és Budapesten állnak rendelkezésre.

Cégünk és ezen belül az oktatási tevékenység is minőségbiztosítási rendszer alapján működik. Ennek keretén belül természetes célkitűzésként fogalmazódott meg, hogy a PRO-SEC Kft. oktatási szolgáltatása tervszerűen lebonyolítható legyen. A minőségbiztosítási és az engedélyezett felnőttképzési rendszernek köszönhetően Megrendelőink számára magas színvonalú szolgáltatás nyújtását biztosítjuk.

A PRO-SEC Kft-n belül a felnőttképzési tevékenység magas szintű lebonyolításáért, illetve szakmai megfelelőségéért az Oktatási Igazgatóság felel, mely az ügyvezető, valamint két szakmai vezető irányításával, 1 fő oktatási asszisztens, 5 fő oktatásszervező és további közel 20 fő helyi képviselő közreműködésével látja el feladatát az ország egész területén. Helyi képviselőink hétfőtől-péntekig az adott városban működő ügyfélszolgálati irodáinkban fogadják és látják el információval a Társaságunk által meghirdetett képzésekre jelentkezőket.

Az oktatási tevékenységünk fő profilja az OKJ-s képzéseket követő ún. szakmai képzések és hatósági képzések területen belül az alábbiakra terjed ki: Útépítő és karbantartó gép kezelő, Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő, Emelőgépkezelő, Targoncavezető, Kutyavezető-vagyonőr, Tisztítás-technológiai szakmunkás, Vagyonvédelmi rendszerszerelő, Munkavédelmi előadó, Közterület-felügyelő, Személy- és vagyonőr, Katasztrófavédelmi munkatárs, Tűzvédelmi főelőadó, Tűzvédelmi előadó. Hatósági jellegű, illetve szakvizsgával végződő képzéseink a teljesség igénye nélkül: Önjáró emelő-, és rakodógépek vezetésére vonatkozó hatósági jogosítvány megszerzésére irányuló vizsga (gépkezelő jogosítvány), tűzvédelmi szakvizsga (engedély szám: SZ114/1-2-3-4-5-7-8-9-12-13-14-15-16/01/2014.), gépjárművezetői továbbképzések, továbbá rendeletben előírt kötelező továbbképzések a Személy- és Vagyonvédelmi Magánnyomozói Szakmai Kamarában regisztrált mérnökök számára.

Igény szerint speciális képzéseket, továbbképzéseket (tűzvédelmi szakvizsgák, bankbiztonsági, kórházvédelem, stb.) is szervezünk. A felsorolt tanfolyamaink, tréningjeink, továbbképzéseink rendszeressé váltak, a nálunk végzett hallgatók a munkahelyeiken értéket képviselnek, továbbra is növelve cégünk jó szakmai hírét.

A Pro-Sec Kft. megalakulása óta évente átlagosan 500-800 fő végez Társaságunknál különböző jellegű tanfolyamot. Ezek alapján a 29 év eltelte során a nálunk végzett hallgatók száma eléri a 20 000 főt. Az adott oktatási évek végén történő eredményességi számítások alapján összességében elmondható, hogy a sikeresen vizsgázó hallgatók aránya átlagosan 95-98% között mozog.

Szolgáltatásaink és termékeink a mai napig keresettek, elvünk a megbízhatóság, a szakmaiság és a szakma iránti elkötelezettség legjobb tudásunk szerinti megtartása, megtartatása. Ezt bizonyítja a közel harminc éves éves piacon való érvényesülésünk, az egész országra kiterjedő képzési koncepciónk megbízóink és hallgatóink általi elfogadása.

A tanfolyamok egy részéhez saját gondozásban megjelent szakkönyveink állnak rendelkezésre, melyeket mind a képzésben résztvevő hallgatóink, mind más felnőttképzési intézmények is rendszeresen használnak oktatási anyagként. Képzéseink köre folyamatosan bővül, igazodva a felnőttképzési piac igényeihez. Helyi képviselőink bevonásával rendszeresen elemezzük, értékeljük az adott régió munkaerőpiaci helyzetét, a következetések levonásával képzéseink körét ennek figyelembe vételével bővítjük.

Több multinacionális és állami szerv megrendelését is magunkénak tudhatjuk, Targoncavezető, illetve az Emelőgépkezelő végzettség megszerzésére irányuló  képzések lebonyolítása tárgyában. Ezen megbízásoknak köszönhetően bátran mondhatjuk, hogy Társaságunk országos oktatásigazgatási hálózattal rendelkezik fenti szakmák minőségi oktatására kiválóan alkalmas szakemberekkel, akik magas szintű elméleti ismeretekkel és a szakterületükön megszerzett gyakorlati jártasságokkal, készségekkel és képességekkel rendelkeznek, naprakészen ismerve a szakma speciális területeit, feladatait, esetleges problémáit.

Munkánk során a tanfolyamokat igénybevevő szervezetek három kategóriába sorolhatóak. Képzéseinken résztvevő hallgatóink 50%-a gazdasági szervezet által történt megrendelés alapján, 40%-a egyéni képzés megszervezése alapján, 10%-a pedig különféle munkaügyi központok megrendelése alapján kerül lebonyolításra.

A PRO-SEC Kft. filozófiája alapján az önszervezésű tanfolyamokat kiemelten kezeljük, igyekszünk minél nagyobb és hatékonyabb hirdetési eszközök bevonásával jelentős számú hallgatót bevonni képzéseinkbe, amelyek adott esetben a szakma területén jelentkező speciális képzések. Képzéseink iránt érdeklődők számára, előzetes tudásszintjük felmérését követően személyre szóló árképzéssel tudjuk segíteni tervezett kompetenciáik fejlesztését. Oktatóink szükség esetén a képzés ideje alatti, tanórákon felüli egyedi konzultációkat is módszerként alkalmazzák a sikeres végkimenet érdekében.

Társaságunk messzemenően szem előtt tartja azt a célkitűzését, mely szerint a képzések célja legyen a gazdaság érdekeivel való találkozás, az esetleges munkanélküli hallgatóink visszaillesztése a munka világába, illetve speciális munkahelymegtartó képzéseink segítségével a munkahely megőrzésének biztosítása. Gyakorlati képzéseink során arra törekszünk, hogy olyan cégeket keressünk, illetve kérjünk fel a gyakorlat lebonyolítására, melyek a későbbiekben alkalmazzák is a sikeresen végzett hallgatókat. Az elmúlt 22 év során szerzett kapcsolati tőkénk segítségével nagy számban tudunk segítséget nyújtani végzett hallgatóink munkahelyhez történő segítéséhez.

Tagjai vagyunk a AFIOE, MBVMSZ,  Magyar Biztonságvédelmi Egyesület és a VOSZ Vagyonvédelmi tagozatának, ahol aktívan részt veszünk a szervezetek munkájában, a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint törvénytervezet véleményezések területén.

Minőségirányítási rendszerünk egyik legfőbb célkitűzése, hogy vevőink, megrendelőink igényei teljes körűen kielégítésre kerüljenek. Ebből természetesen végzett hallgatóink sem maradhatnak ki. Vevőszolgálati tevékenységünk központi eleme a képzésben résztvevők elégedettségének mérése, melyet a képzés ideje alatt több alkalommal is mérünk és a kapott információkat felhasználjuk a minőség folyamatos fejlesztésére.

Az elégedettségmérések során megkérdezzük a résztvevők véleményét a képzésről, a szervezésről, lebonyolításról, valamint igényeljük a megkérdezettek javaslatait. Felmérjük a résztvevők véleményét a képzés tartalmi összetételéről, felépítéséről, valamint arról is, hogy elégséges és szükséges-e mindaz, amit magába foglalt a tanulmányuk. Az elhelyezkedés vizsgálatának felmérése során, a végzett résztvevők esetében a képzést követő három hónap, illetve egy év eltelte után kérjük a kérdőívek kitöltését, amely alapján tájékozódunk elhelyezkedési lehetőségeikről, tapasztalataikról.

A kérdőíves felméréseket minden esetben összegezzük, elemezzük az eredményeit. A véleményekből leszűrhető tanulságokat, illetve javaslatokat felhasználjuk a képzési program fejlesztése, felülvizsgálata és későbbi megvalósítása során. Fentieknek köszönhetően nyomon kísérhetjük hallgatóinkat, és egyfajta monitoring szolgáltatással saját tapasztalatainkat is bővíthetjük. Végzett diákjaink a tanfolyamot követően bármikor felkereshetik irodáinkat, ahol segítséget is kérhetnek az álláskeresésben. Ezek alapján igyekszünk több végzett diákunk elhelyezésében közreműködni.

Felnőttképzési nyilvántartásunkban szereplő képzéseink számát folyamatosan bővítjük, amely alapján jövőre vonatkozó terveink között szerepel, hogy hallgatóink részére minél több olyan szakmai képzést biztosítsunk, melyekkel helyt tudnak állni a munkaerőpiacon. Versenyképességünk fő tényezőjeként érvényesítjük a kisvállalkozásokra jellemző mozgékonyságot és rugalmasságot a megbízói igényekhez történő gyors, esetenkénti azonnali alkalmazkodást, illetve a kedvező vállalkozási díjakat.

A 2020-tól megváltozott új képzési rendszerben megfogalmazott követelményeknek eleget tudunk tenni. Képzési programjaink a jelenleg érvényes programkövetelmények és hatósági követelmények eszerint kerültek kidolgozásra és a felnőttképzéssel összefüggő jogszabályi változások figyelembe vételével változtatásra.

A PRO-SEC Kft. legfőbb célkitűzése jelenleg az, hogy a megrendelők részére messzemenően bizonyíthassuk Társaságunk megfelelőségét és magas színvonalú felnőttképzési szolgáltatás nyújtásával lehetőségünk legyen megtartani ezeknek a megrendelőknek a további bizalmát, és kivívni az új megrendelőkét.

Bízunk abban, hogy új megrendelőink körében üdvözölhetjük Önöket, és felkeltettük érdeklődését felnőttképzési tevékenységünk iránt. Kérjük, keressenek minket, hogy személyesen dolgozhassuk ki a további együttműködés alapjait.
 

Miért éri meg jelentkezni a képzéseinkre?

Kellemes környezetben, jó hangulatban, elismert szakmai oktatóktól sajátítható el valamennyi általunk kínált szakképesítés és hatósági képesítés.

MAGAS SZINTŰ KÉPZÉSEK

Engedélyezett képzési programjaink nagy része érettségi végzettségre épülő OKJ-s szakképesítés. Hallgatóink használható tudást kapnak.

10.000 VÉGZETT HALLGATÓ

Az oktatási évek végén történő eredményességi számítások alapján a sikeresen vizsgázó hallgatók aránya átlagosan 95-98% között mozog.

ORSZÁGOS JELENLÉT

Helyi képviselőink hétfőtől-péntekig az adott városban működő ügyfélszolgálati irodáinkban fogadják minden kedves érdeklődőnket.

EXTRA KEDVEZMÉNYEK

Hallgatóinknak részletfizetési lehetőséget biztosítunk, visszatérő, vagy több tanfolyamot elvégző hallgatóinknak pedig 10% kedvezményt adunk.

Hallgatóink mondták

Ha nem hisz nekünk, higgyen azoknak, akik nálunk tanultak.

Nagyon szimpatikus képző intézmény! Az első pillanattól kezdve nagyon jól éreztem magam! Az ügyfélszolgálaton kedvesek, az oktatók felkészültek voltak. Csak ajánlani tudom!

Judit

"Munkanélküliként nagy öröm volt itt tanulni. Mindenki kedves és segítőkész volt, nagyszerű oktatók segítették a felkészülésünket!"  

Imre

KIEMELT PARTNEREINK

#