pro sec logo

Biztonságszervező

Tanfolyam díja:
160.000 Ft
Tanfolyam indul:
2024.02.12.
Időtartam:
162 óra

Tanfolyam információk

Képzés típusa: 10324029 szakmai képzés

Munkaterület leírása: A biztonságszervező fő feladata a vagyonvédelmi törvényben meghatározottaknak megfelelően a megbízó, illetve a munkáltató vagyonának védelme, valamint személyek, munkavállalók védelmével kapcsolatos feladatok ellátása.
Azon túl, hogy önállóan ellátja a végzettségének megfelelő – vagyonvédelmi, katasztrófavédelmi, tűz- és munkavédelmi – feladatait, e területeken tervező, szervező, meghatározott mértékben irányítói és ellenőrzői tevékenységet végez. Gazdálkodó szervezet, vagyonvédelmi vállalkozás alkalmazottjaként vagy megbízottjaként közreműködik a döntések előkészítésében, a létesítmény vagy a személyi biztonság feltételeinek kialakításában.

Elkészíti a feladatához kapcsolódó dokumentációkat, terveket, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására. Végrehajtja és végrehajttatja az élet- és vagyonmentéssel kapcsolatos intézkedéseket. Rendkívüli események esetén a helyzetnek megfelelően intézkedik.

Tervezett indulási időpont: 2024. február 12.

Oktatási napok: minden héten hétfőn 8.30 – 16.00 óra között

Oktatási módszerek: csoportos képzés személyes-, valamint valós idejű online digitális jelenléttel

Elméleti képzés helyszíne: Pro-Sec Kft. – 1043 Budapest, Csányi László u. 34.

Gyakorlati képzés helyszíne: Pro-Sec Kft. – 1043 Budapest, Csányi László u. 34.

Bekapcsolódás feltételei:

 • Középfokú végzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (6) bekezdése szerint: „A középiskola, a szakiskola és a készségfejlesztő iskola befejező évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány középfokú végzettséget tanúsít.
 • Szakmai előképzettség megléte: Minden olyan végzettség/szakképesítés, amelynek birtokában személy- és vagyonőr igazolvány kiváltható (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 22/2006.(IV.25.) BM rendelet 10/A. § (1), (4), (5), (6) bekezdések szerint).
 • előírt szakmai előképzettségnek számít:
 • 1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán szerzett szakképzettség,
 • 2. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi igazgatás, rendészeti igazgatás vagy rendészeti vezető szakon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség,
 • 3. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakokleveles magánnyomozó szakképzettség,
 • 4. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szakán szerzett szakképzettség,
 • 5. a had- és biztonságtechnikai mérnök alapképzésben és a biztonságtechnikai mérnök mesterszakon szerzett szakképzettség, továbbá a főiskolai szintű biztonságtechnikai mérnök szakképzettség,
 • 6. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett szakképzettség,
 • 7. a jogász szakképzettség,
 • 8. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán szerzett államtudományi szakképzettség,
 • 9. a Rendészeti szervező szakképesítés valamennyi szakmairánya a katasztrófavédelmi, a tűzvédelmi és az iparbiztonsági szakmairányok kivételével, továbbá a Rendőrszervező (tiszt) szakképesítés rendőrszervező szakiránya és határrendész-szervező szakiránya,
 • 10. az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti Rendőr tiszthelyettes szakképesítés valamennyi szakmairánya,
 • 11. az OKJ szerinti Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés,
 • 12. az OKJ szerinti Személy- és vagyonőr szakképesítés,
 • 13. az OKJ szerinti Közterület-felügyelő szakképesítés,
 • 14. az OKJ szerinti Honvéd altiszt szakképesítés valamennyi szakmairánya,
 • 15. az OKJ szerinti Biztonságszervező szakképesítés,
 • 16. az OKJ szerinti Magánnyomozó szakképesítés,
 • 17. az OKJ szerinti Rendészeti őr szakképesítés,
 • 18. az OKJ szerinti Közszolgálati ügykezelő szakképesítés,
 • 19. az OKJ szerinti a Rendészeti ügyintéző szakképesítés,
 • 20. az 5 1032 18 03 azonosító számú Rendőr tiszthelyettes szakma valamennyi szakmairánya,
 • 21. az 5 0413 18 01 azonosító számú Közszolgálati technikus szakma mindkét szakmairánya,
 • 22. a 4 1032 18 02 azonosító számú Rendészeti őr szakma,
 • 23. a 10323009 sorszámú Személy- és vagyonőr szakképesítés,
 • 24. a 10324002 sorszámú Közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés,
 • 25. a 10324003 sorszámú Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés,
 • 26. a 10323010 sorszámú Kutyavezető vagyonőr szakképesítés,
 • 27. a 10324021 sorszámú Önkormányzati természetvédelmi őr szakképesítés,
 • 28. a 10324022 sorszámú Fegyveres biztonsági őr szakképesítés,
 • 29. a rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi végzettség,
 • 30. a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában vagy e szervezet jogelődeinél szerzett alapfokú végzettség,
 • 31. az üzemrendészeti szervek szervezéséről szóló 14/1960. (III. 24.) Korm. rendelet, valamint a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendelet alapján szerzett rendész képesítés,
 • 32. a középfokú katonai szakképzési intézményben szerzett képesítés, valamint a Magyar Néphadsereg oktatási intézményeiben szerzett szakképesítés,
 • 33. a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályairól szóló 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet és a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonőri, valamint a magánnyomozói tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítésről szóló 12/1995. (VIII. 18.) BM rendelet alapján szerzett személy- és vagyonőr szakképesítés.

Időtartam: 162 tanóra

Képzési költség: 160.000,- Ft

Képesítő vizsga díja: 45.000,- Ft

Részletfizetés: igénybe vehető

Képesítő vizsgára bocsátás feltétele:       

 • A képző intézmény által kiállított tanúsítvány a képzés elvégzéséről
 • A képző intézmény által kiállított igazolás a képzés időtartama alatt teljesített 2×6 órás szakmai gyakorlatról.
 • Maximum 3 oldalas részleges őrzés-biztonsági egyszerűsített terv (javaslat) elkészítése a megbízó/munkáltató képviselője vagy a vagyonvédelmi cég képviselője/vezetője részére egy fiktív biztonsági helyzet megoldására

Képesítő vizsga vizsgatevékenységei: írásbeli és projektfeladat (komplex gyakorlati feladat)

A szakmai követelmények részletes leírása a központi programkövetelményben megtekinthető: Megtekintés

A tanfolyam során előzetes tudásmérés biztosított, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkező felmentést kap.

JELENTKEZÉS

Tanfolyam jelentkezés .