pro sec logo

Munkavédelmi képviselő alapképzés

Tanfolyam díja:
58.000 Ft
Tanfolyam indul:
2023.11.13.
Időtartam:
Elmélet: 10 óra | Gyakorlat: 6 óra

Tanfolyam információk

E-000343/2014/D002

Tervezett Időpont: 2023.11.13.

Időtartama: 2 nap, 10 óra elmélet, 6 óra gyakorlat

Ára. 58.000,-Ft/fő (ÁFA mentes tevékenység)

A Munkavédelmi Törvény 75. §. előírja, hogy munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább 20 fő.A megválasztott munkavédelmi képviselő részére a munkáltatónak biztosítani kell a képviselő megválasztását követően egy éven belül legalább 16 órás alapképzésben, ezt követően évente legalább 8 órás megújító képzésben való részvétel lehetőségét.

Iskolai végzettség:  alapfokú iskolai végzettség

 • Munkavédelmi Törvény ismertetése
 • a munkavédelmi képviselők jogállása
 • a munkavédelmi képviselők jogai, feladatai
 • a munkavédelmi képviselők gyakorlati feladatai
 • a munkavédelemben megjelent új szabványok
 • a munkavédelmi érdekegyeztetés szerepe, szerkezete, szervezeti kerete
 • a munkavállaló munkavédelmi kötelességei
 • a munkáltató kötelezettségei a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek megteremtésében
 • a hatóságokkal való együttműködés
 • a munkáltatóval való együttműködés (a megállapodás formája, tartalma)
 • a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések betartásának ellenőrzése
 • a munkavégzési folyamatok, munkahelyek, munkaeszközök helyszíni ellenőrzése
 • egyéni védőeszközök kiválasztása és ezek helyes használatának ellenőrzése
 • a munkavédelmi képviselő szerepe, feladata a kockázatértékelés során
 • munkavédelmi oktatások (típusai, gyakoriság)
 • munkavédelmi dokumentációk
 • munkavédelmi ellenőrzések
 • foglalkozási megbetegedések, munkavédelmi munkabalesetek, rendkívüli balesetek kivizsgálása, az ezekből eredő károk megtérítésének szabályai
 • időszakos feladatok
 • veszélyes anyagokkal kapcsolatos jogszabályok (a kémiai biztonságról szóló törvények, rendeletek)
 • a munkáltatóval, valamint a szakhatóságokkal való együttműködés formái

JELENTKEZÉS

Tanfolyam jelentkezés .